Last Chance to Read
Your Account
Sign In  or  Sign Up
Basket
Your Basket
Your basket is empty
Payment methods accepted on LCTR website
 
 
You are here:   
 

Royal College of St Patrick Maynooth

17/05/1813

Printer / Publisher:  
Volume Number:     Issue Number: 
No Pages: 1
Royal College of St Patrick Maynooth page 1
 
Price for this document  
Royal College of St Patrick Maynooth
Whole document: £1.00
Purchase Options
No options are required for this copy of Royal College of St Patrick Maynooth

Royal College of St Patrick Maynooth

Date of Article: 17/05/1813
Printer / Publisher:  
Address: 
Volume Number:     Issue Number: 
No Pages: 1
Sourced from Dealer? No
Additional information:

Full (unformatted) newspaper text

The following text is a digital copy of this issue in its entirety, but it may not be readable and does not contain any formatting. To view the original copy of this newspaper you can carry out some searches for text within it (to view snapshot images of the original edition) and you can then purchase a page or the whole document using the 'Purchase Options' box above.

4 s P A P E R S relating to The Royal College of v IX. Eadem judiciorum forma Professoribus, Tironibus, Magistris, Administris omnibus cxpectanda est, quicunque vel data opera, vel per insinuationem iinpia, inverecunda, in jus domesticuin seditiosa, autin summam Regis, Reique publicae Majestatem maled ica tracta- tfoni, sermonibusve/ admiscuerint, etiamque qui turpis delicti intamiam coiitraxerint.. lllud tamcn pioprium lmjus criminis statuimus, ut nc latiiYs scelerum inflarnmatiodepascatur, aut labes fceditatis inficiat diutius, Praeses confestim, illoque vel absente vel praevarieante, Propracses, Decanus ad Concilium vocent, cui Praeses Propneses, Decanus, Professores Tbeol. interfuturi sunt, quive borum innoxii slut eoque reum postulent, citent, interrogent dc crimine, delatione facta, vel suspicione in oculos incurrente. Quod si Reus aut con- tumaciam adbibuerit, aut rr. cissE visus erit sententiis pluribus, huic munere interdictum esto, alio in provinciam substituto, si minus bis legibus Rei absentia; provisum est. Comitiis statim insequentibus Curatores judicium recognoscent, reumque, si appareat, in crimine deprehensum, non solum munere privaturi sunt, sed etiam ab Academico domicilio pcr- pctua cxclusione submoturi. X. Si quis omnium libros scriptave evulgaverit, edentibusve conscius fuerit, Preside et inscio et improbante, exigitor. XI. Si quem in ferendo suffragio judicii corruptelam de munere publico adinisisse Socii Quaestionis deprehenderint, convictus abdicato. XII. Si quis Majorum levitatis subimpiobae notam meruerit, Praeses admoneto; frustra monitum ad Curatoris deferto. XIII. Si quis acerba partium studia excitaverit, huic poenas jam ante Curatores gravissi- mas denuntiant. XIV. Quod si Piaesesdenique iis criminibus accusetur, Propraeses, Decanus ad Curatorem aliquem deferunto; hoc jubente, Librarius Conveutum vocato. Ordo frequens jus dicet. XV. Nunc quoniam absentiae pcenam propositam habetis tam vehementem ac necessarian), quo delicti hujus ccrtissima probatio indicetur, Janitorem Praesesapponito porta? domesticae Jiterarum peritum, isque Alumnorum tam nomina quain exitus atque reditus tempora scripto libello notato. Vespere quotidie, una cum remissis clavibus, Praesidi Libellum Janitor legendurn tradito: hie perlectis nominibus vim subscribito; nominis et praenominis cautio- nein addito. XVI. Igitur ut nc quis sine sensu exire possit, portam Janitor obseratam custodito ; clavem circumgestato: ita quicunque abfuerint, Janitore inscio, bos dolo malo abfuturos judicamus. XVII. Porta dextuma, quae vetcribus monumentio adbaeret, rhedoe, vehicula, equites recipiuntor ; bince ad lianc claves fiunto, una Pru: sidi, Procuratori altera. CAPUT DECIMUM QUARTUM De vetcri Jure Academico. Quae in primis Legibus de R. eligionis studiis et caerimoniis sancita erant, nova rogatione referimus: ceteras leges rescindiinus, abolemus. ULTIMA SANCTIO. I. Expcrimento constat jussorum mole atque infinita vi hominum citius obrui mentes quam actiones dirigi: idcirco, quum ab alacritate vestra, legibus baud ita muitis, justis tainen et exquisitis, potissimum sp s affulgeat fore, ut rccens in lucem prolata fairu. mque hominuin Academia vestra ad contirmatam virilis quasi setatis laudem possit ariolescere, phi ri bus jubere abstinemus, banc quam videtis circumscriptionem arbitrati uiilitatibus vestris noil deesse, vesHieque, quod longe maximum est, innocentiae etiam superesse. II. Quod rcliquum e.- t, ut omnes Academici percaileant, quid qnemque facere, quid vitare cporteat. ad piincipia anni perpetuo academici bae leges a Praeside in aedicnla recitantor, aut a Magistratu, Prreside jubente, posteaquam SANCTO SPIRITUI sacerdotes ad altnre implorantes fcccriut lege atque more sacrosancto.
Document Search
 
Ask a Question
Name:
Email:
Tel:
Query: