Last Chance to Read
Your Account
Sign In  or  Sign Up
Basket
Your Basket
Your basket is empty
Payment methods accepted on LCTR website
 
 
You are here:   
 

Royal College of St Patrick Maynooth

17/05/1813

Printer / Publisher:  
Volume Number:     Issue Number: 
No Pages: 1
Royal College of St Patrick Maynooth page 1
 
Price for this document  
Royal College of St Patrick Maynooth
Whole document: £1.00
Purchase Options
No options are required for this copy of Royal College of St Patrick Maynooth

Royal College of St Patrick Maynooth

Date of Article: 17/05/1813
Printer / Publisher:  
Address: 
Volume Number:     Issue Number: 
No Pages: 1
Sourced from Dealer? No
Additional information:

Full (unformatted) newspaper text

The following text is a digital copy of this issue in its entirety, but it may not be readable and does not contain any formatting. To view the original copy of this newspaper you can carry out some searches for text within it (to view snapshot images of the original edition) and you can then purchase a page or the whole document using the 'Purchase Options' box above.

47 IX. Cubicula Administris iisdem eadem sint pcrpetuo. Quae Professorum Ordini man- cipatasunt, uti erit quisque a creatione major, ita prior optionem habeto. De Alumnoruni cubifiiiis Prases, Decano consulto, statuito; gratum certe nobis fee, erit, si antiquitatis ordinem potiorem duxerit, propterea quod hie ceita aliqua ratione, eaque nee diffieili, ueque niolesta comprobetur. CAPUT DECIMUM TERTIUM. De P rami is et de Panis. I. Decatius in tabulas ed earn rein eonfeetas rejieito, si quid memoria dierntim adeptus erit, discipulis quotidie recensendis, ipsasque tabulas Prasidi recognoscendas tradito, men- sibus exactis: porro tertio ante solemnia eertamina die, Deeanus, Prases, Proprseses, com- muni auctoritate, illorum noinina fastis Ac& demicis adscribunto, qui morum integritate pracipua, oftieiisque religiose eolendis, iionorem fuerim eommemorabilem asseeuti. II. Professores Classium commentariis notanto, si qui Discipulorum industria, profeeti- busque magnopere praestiterint, hoiumque nomina trinis mensibus deferunto ad Praesidem, qui in fastis iisdem suo quaeque loco commemoraturus est. III. Post solemnem Quaestionem, atque priusquam docti Victores in Concilio renuntientur, ii fasti recitantor ; deinde Prases hortabitur, ut illius quoque laudis digna ratio habeatur in pramiis adjudicandis. IV. lisdem fastisdescribitor judicii quoque solemniseventus ; hoc titulo— Qui DnrENsoitKS ANNUO CEKTAMINE; eaque scripto testata nobilitas praeipuain auctoritatem obtineto in reddendis ( post absolutum studiorum cursum) aluinnorum a Praside commenclationibus, turn etiam ad praemia ei honoris gradus consequendos, si prater ea qu; c nunc sunt, alia novae dignitatis insignia Patroni aut aliunde impetraverint aut ipsi constituerint. V. DE POENIS quae hactcnus a nobis dicta sunt, in iis crimina perpetuo cum Actoribus conjunximus ; reliquas inviti cunctas, necessario tamen decemimus. VI. Eraus ea maxima est quae exauctorationem habet. Eraude maxima tenentor ALUMNI. i. Si quis malo animo publiceque Prasidi jubenti parere denegaverit.. 1. Si quis Academiac septa transierit, nec prius exorato aut ipso Praside, aut cui Prases earn mittendi potestatem fecerit. 3. Si quis convivia, commissationesve domi clam in Academia agitaverit, aut vina, snc- cosve meros, qui mentein ebrietate mutant, vel ipse importaverit, ejusve fraudis conseius fuerit. 4. Si quis in tantum perpotaverit, ut manifesta turpitudo appareat ebrietatis. 5. Si quis graviter per injuriam corpus percusserit. 6. Si quis libros in Academiam scriptave comportaverit, ad Religioncm Catholicam Eomanam maledictis violandam pertinentia, moresve labefactandos, seditionesveconcitandas: etiamquesi quis iis libris, quibus omni Domo a Praeside vel Decano interdictuni sit, niiiil- oininus utatur. 7. Si quis meditato se de comitum spatiantium frequentia subduxerit, ejusve oculis, in cujus fidem datus est. VII. Professor si die profestoludo abfuerit, cjusdem diei cibariis etstipendio careto, idque Decano Praesidi atque Procuratori renuntiante ; bi in tabulas ad banc notationein compositas referunto. Procurator diurni stipendii summam crcditorum rationiDus subjungito; solvendi tempore multam prius detrahito, reliquum dissolvito. VIIf. Quod si Professor id saepius admiserit, hunc Prases Deeano adstante admoueto isque si denuo admonitus secure et obfirmatb perstiterit in ista fraude, ad hunc Ordinem a Praside defekor. Curatores, causa cognita, pertinaciac convictum vel exauctorabunt, vet aiiis remediis Academicae saluti consultum facient.
Document Search
 
Ask a Question
Name:
Email:
Tel:
Query: