Last Chance to Read
Your Account
Sign In  or  Sign Up
Basket
Your Basket
Your basket is empty
Payment methods accepted on LCTR website
 
 
You are here:   
 

Royal College of St Patrick Maynooth

17/05/1813

Printer / Publisher:  
Volume Number:     Issue Number: 
No Pages: 1
Royal College of St Patrick Maynooth page 1
 
Price for this document  
Royal College of St Patrick Maynooth
Whole document: £1.00
Purchase Options
No options are required for this copy of Royal College of St Patrick Maynooth

Royal College of St Patrick Maynooth

Date of Article: 17/05/1813
Printer / Publisher:  
Address: 
Volume Number:     Issue Number: 
No Pages: 1
Sourced from Dealer? No
Additional information:

Full (unformatted) newspaper text

The following text is a digital copy of this issue in its entirety, but it may not be readable and does not contain any formatting. To view the original copy of this newspaper you can carry out some searches for text within it (to view snapshot images of the original edition) and you can then purchase a page or the whole document using the 'Purchase Options' box above.

46 P A P E R S relating to The Royal College of XIII. Quotannis et ipse Procurator sua; provinciae instrumentum ad indicis numerum sua rnanu oJim subscriptum atque tradituui Pra; sidi representato. XIV. Quotmensibus rationes pecuniarum componito, Praeside, Dccano arbitris ; post trimestres solutiones, intra XV dies, eorum mensium tabulas veteres conficito, quarutu e. vempla ex liturariis pulchre exscripta, Praeside, Decano subscriptoribus, additisque Cau- tionuin syngraphis, Praeses examinanda ad Curatores deferto. XV. Procuratorem in re administranda vel notabiliter delinquentem, vel insane profun- dentem Praeses et Decanus apud hunc Ordinem accusanto. Curatores couvictum exaucto- rabunt. XVI. Universim ne exito nisi rei Academicae causa, Praeside annuente: commeatui impetrando tempora, conditiones, absentia; poenam eauidem quam Classium Protessoiibus adjungimus. CAPUT DUODECIMUM. De Magistratibui Academicis. I. Magistratus Academicos hoc Ordine rogamus ; Propraesidem ; Decanum: Bibliothecae Praifectutu; Procuratorem; S. Theologia; l'rofessores, uti quisque a creatione maximus est; Phvsicae Expcrientiss Professorem; Dialecticae et Metaphysicse; Geometricarum Artium ; Ilhetorica;; Graccaruin Latinarumque literarum; ultimos Tirones Magistros codem ordine quo classium quibus adh? srent Professores. II. Hi omnes intra XXX. quisque a creatione diem Pra; sidi tradunto Scriba publici testimonia testantia se / idem jure- jnrando Regice Mnjestnti obligavisse, iteinque Professiouem sua uniuscujusque manu scriptani, se nec ullain conjurationis latentcm societatem coire, neque alias coituros; auimadversisque domesticis lcgibus, coram Praeside affirmanto se dicto audientes futuros; denique propositi monumentuni uomen quisque suum tabulis iis adscri- bunto, in quibus et ipsas leges, Professorum Administrorumque subscriptiones, testiinonia scribarum nec plura comprehensa Praeses asservaturus est. III. De his legibus, utrum pareatur necne, Comitiis Ordinariis Pra; sidem referre volutnus, abdicationis poena, ni fecerit, propositi; idemque tabulas ipsas, cum jussus erit. Ordini representato. IV. Eadem conditione ceteri quoque sunto, quicunque procurationem, ministerium, domici- liumve stabile in Academia habuerit. V. Magistratus onines strenue hortamur, ut in munerc quisque suo fungendo, non solum constantes, veruni etiam alacres scse praebeant; inhumanr. atis vel minimatn speciem reformident, quum patriae magis conciliationem potestatis una ctim optiiuo urbanitatis colore illoium auctoritas habeat, qui et munere vitae praeceptores, vitaeque ipisus consuetudine socii sunt, coniitcsque pcrpetui: ne ulla inter Acadcmicos dissidia patientur, ipsique m'emores personae et dignitatis earn, quae nostrae lleligionis una propria est, benignae pacis concordiam communi alant spiritu: quos praeceptionibus erudiunt, iisdem claro virtutum exemplo pra'- luceant; hominumque invidiam ft contentum, quae res in Academiae forte interitum, infamiam certc reduudabunt, vitae iunocentia, famaeque praestantia deprecentur. VI. Si quid scriptorum suorum Magistratus, alumnusve edere voluerit, id facito, Praeside concedcnte, a quo Curatores jus lepctituri sunt, quidquid improbe positum in istis lucubra- tionibus exstiterit; si Praeses intercesserit quin edatur, alteri provocationem ad Caratores habento. Judices hi dabunt in causa non pessima Magistrates, Acadeniicos a se delectos, qui si recti jieri posse statucrint, causamque receperint, liber editor, Judicum ipsori^ m periculo. VII. Neque tamen ab iis Judicibns stipulamur, ut poenae culpaeve proximi videantur, nisi liber iste ab etircgiii doctrina sapientiave coinmendatus erit, veruui si quid extulerit Religioni, Moribus, Disciplina;, Kepublicae, Kcgiis honoribus contrarium. VIII. Magisiratus Discipulos jure achnittunto, si quos, Praeside asseutientc, Parcntes, Tutores erudiendos tradiderint.
Document Search
 
Ask a Question
Name:
Email:
Tel:
Query: