Last Chance to Read
Your Account
Sign In  or  Sign Up
Basket
Your Basket
Your basket is empty
Payment methods accepted on LCTR website
 
 
You are here:   
 

Royal College of St Patrick Maynooth

17/05/1813

Printer / Publisher:  
Volume Number:     Issue Number: 
No Pages: 1
Royal College of St Patrick Maynooth page 1
 
Price for this document  
Royal College of St Patrick Maynooth
Whole document: £1.00
Purchase Options
No options are required for this copy of Royal College of St Patrick Maynooth

Royal College of St Patrick Maynooth

Date of Article: 17/05/1813
Printer / Publisher:  
Address: 
Volume Number:     Issue Number: 
No Pages: 1
Sourced from Dealer? No
Additional information:

Full (unformatted) newspaper text

The following text is a digital copy of this issue in its entirety, but it may not be readable and does not contain any formatting. To view the original copy of this newspaper you can carry out some searches for text within it (to view snapshot images of the original edition) and you can then purchase a page or the whole document using the 'Purchase Options' box above.

44 P A P E R S relating to The Royal College of IV. Si in illos Dies aut Sabbafa aut Solemnia incurrerint, tot diebus judicia repetenda censemus, quot satis fuerit ut continua judicia fiant. Primis, sccundis, tertiisque judiciis Quaistio esto de interpositorum mensium studiis, ultimis de totius anni institutione. V. Judicibus Professores praebento scriptas argumentorum exceptiones, quas syllabos vocant, Judices ii classiuni sunto, quibus earum Classium Magistros creandi jus dedimus. VI. Quod si per Altimnorum frequentiam, temporisque angustias fieri minus potuerit, ut de singulis omnes simul Judices cognoscant, Prases, facta partitione, alios aliis, quos quibusque volet, discipulos Judicibus itaattribuito, ut totum, intra legitima tempora, negotium concludatar; attamen de tribus tantum primis cognitionibus dictum intelligitote. VII. Intera Alumnorum si quis visus fuerit, ex sui Judicis sentential, ignaviter se expe- divisse, earn rem Judex ad Soeios Questionis referto. Hi, citato Reo, causaque conjunctim recognita, si aut cuncti aut certe melior pars SECUNDUM DELATA judicaverint, Pracses delinquentem conceptis verbis admoneto. Magistris circumstantibus : liaec vero admonitio ad earn rem valebit, ut si judiciis proxime secuturis idem aeque turpiter se gesserit, extemplo amoveatur, aut deploratae ineptiae aut nequitiae impuclentis manifestus. VIII. Tandem ultimis judiciis, qua? solemnia sunt diligentise preemia et honores, iis a PiEcside trihuuntor, qui pluribus suffragiis vicerint sc meruisse. CAPUT D ECIMU M. De Bibliotheccc Prcefecto. T. Frustra tamen legibus sanciendis vel ipsa Snpientia conaretur doctrinas elicere, ni Jibrorum copia, ex quo fonte omnia praeclara haurienda sunt, et abunde suppetat et diligent! custodia servetur : ut huic igitur eaussae provisum sit, haec deceniimus; II. Curiarum majorum una ad Bibliothecae formam accommodator, eique solum usui obligatamaacto, donee Curatoribus facultas oblata erit augustioris loci excitandi. 11 f. Eo libris qui nunc habentur translates, compositisque, Praefectus indicem omnium in bibliotheca servandum describito, ejusque exemplum Prases possideto. Ad singularum Literarum titulos interstitia sunto, quo locari possint aliorum auctorum nomina, novosque, si prssterea acceiilent, Scriptorum Libros diligenter acmature Praefectus curato, ut magnae recensioni adscribantur, nominaque officio trimestri ipse Praesidi dato. IV. Libros quam integerrimos decenter asservato, operamque dato, ut eorum quotidie pars aliqua detergatur, situsque obsoletus excutiatur, adeoque totus iste locus munditie niteat. V. Bis omnibus arihis Praeses, vel si hie saepius noluerit, saltern semel, Propraeses, Decanus • et si quos e Professorum ordine Praeses adsumserit, Bibliothecam ferib reeensento. Libros obscrvanto qua fonnfi., qu § . conditione sint. Pro Libris quos vel abesse viderint, injuriave vitiatos esse, aut alios a Pracfecto reponi intra VII. dies jubento, ant, si illud fieri non po'terit, multam hi vel eorum piures irroganto ; de reliquo Bibliothecae instrumento eamdein legem tradimus. VI. Diebus negoliosis Bibliothecae aditum patere volumus per eas IV. horas, quas Praeses, Praefecto conveniente, daturisest, ita ut nihil detrimenti studia publica capiant. VII. Hi soli commentandi causa in Bibliothecam admittuntor; I. Magistri. II. Qui Academicas IV annorum disciplinas perceperint, si, Professore aliquo commendante, Praeside approbante, impetraverint. 111. Qui, Praeside permittente, Magistium aliquem Praefecto sponsorem dederint. VIII. Praefectus vigilato, ne librum quis omnino ex Bibliothcca ullamve supellectilis partem auferat. Qui fecerit, ablatum reddito, simulque duplo tcnetor, ejusque mult ® Praeses, Decanus, Praefectus, plures, ambove recuperatores sunto. Si bis fecerit, ei multa . altera irrpgator, posteaque Bibliotheca clausa esto in ornne ten: pus.
Document Search
 
Ask a Question
Name:
Email:
Tel:
Query: