Last Chance to Read
Your Account
Sign In  or  Sign Up
Basket
Your Basket
Your basket is empty
Payment methods accepted on LCTR website
 
 
You are here:   
 

Royal College of St Patrick Maynooth

17/05/1813

Printer / Publisher:  
Volume Number:     Issue Number: 
No Pages: 1
Royal College of St Patrick Maynooth page 1
 
Price for this document  
Royal College of St Patrick Maynooth
Whole document: £1.00
Purchase Options
No options are required for this copy of Royal College of St Patrick Maynooth

Royal College of St Patrick Maynooth

Date of Article: 17/05/1813
Printer / Publisher:  
Address: 
Volume Number:     Issue Number: 
No Pages: 1
Sourced from Dealer? No
Additional information:

Full (unformatted) newspaper text

The following text is a digital copy of this issue in its entirety, but it may not be readable and does not contain any formatting. To view the original copy of this newspaper you can carry out some searches for text within it (to view snapshot images of the original edition) and you can then purchase a page or the whole document using the 'Purchase Options' box above.

40 P A P E R S relating to The Royal College of IV. Fraudi maximae obnoxios exauctorato; absque capitali fraude si quid vel criininis admissum erit, vel prastermissum oliicii, cui rei cognoscenda;, coercendae alium nemineiu praefecerimus, penes hunc culpa1 aestimatio judicatioque remaneto, ita tamen ut ne max- imam pcenam solus inferat. V. Idem, consilio cum Propraeside et Magistro officii ( quern Dceanum appellamus) institute, de sanctorum ordinuin potestatem ambientibus Praeses statuito. VI. Comitiis ordinariis ad hunc Ordinem quam accuratissime referto de omni statu Acariemiae, non ilia promiscua narratione, sed rerum et provinciarum singularum, quoquc modo gestae sint, recensione distincta ; quod ut verius et religiosius assequatur, ita cense- mus, uli e Fide Praesidis dignitateque sit, ut omues hie omnino Academicos, quoscerti aliquid afierre confidat, de lis rebus jubeat apud se testimonium dicere. VII. Prscses ne domo plus mensem et dimidium abesto quotannis; sin per valetudinis vel aliara gravissimam excusationem ei liberum non erit non abesse diutius, longiorem commeatum, si per comitia contigerit, ab hoc ipso ordine; negotiis intermissis, a duobui saltern quaesitenbus impetrato. CAPUT TERTIUM. De Propraside. I. Veruni haec tamen negotia, anxia cum sint curaeque muhiplicis, socium nobis videntur jure suo aliquein poscere, qui onere officiorum dividendo Propraeses sit, quique interregni tempore, idemque Praesidis absentia vel morbo impediti operae et praerogativae succedat. ' II. Hujus quoque esto omnium Academicorum actiones considerare, familiae totius speculari mores, quodque famae, discipline;, utilitatibus academicis proximum vel ipse vigilando, vel aliunde perlatum compererit, id omne summa cum fide ad Praesideux deferre. III. Quae de Patriae, ordinis, aetatis, scientiaeque conditionibus Praesidi creando adjuncta sunt, eadem de Propraeside creando jubemus. IV. Propraeses domo quotannis mensem haud plus unum ne abscedito ; de commeatu Impetrando, quibus ipsum Praesidem obnoxium dedimus, iisdem et Propraeses legibus tenetor. V. Si quae reliqua sunt hujus muneris, suo quseque loco referri poterunt. CAPUT QUARTUM. De Magistro Officii. I. Hie jam si quis secum recogitet quanta a vobis expectentur, quae metae sint propo- siti, et quam oporteat vi legum eequabili undequaque discipiinam tueri, ut, quasi pacato civitatis statu, mores usu pcrdiscatis, religionibus colendis sanctitatern, is statim planeque sentiat, tantam causam sustineri non posse ista public^, quam diximus, Praesidis et legati diligentia; quamobrem creandus videtur Acadcmici magistcr officii ille, quem Decanum appellamus. II. Decanus, ordine, aetate, patria, scientiae dotibus esto,. qualem jam esse Praesidem volumus. III. Decanus officio perpetuo Discipulorum mentes pietatis modestiaeque praecepti- onibus imbuito; excrcitationibus, quas extra scholas frequentantur, rectorem se et adjutorem praebeto; precibus matutinis interesto, vespertinis.; animi remissionibus, spatiis, studiis communibus. IV. Noctu interdiu Decanus, reodem quo Prasses et Propraeses jure, alumnorum, si qua; volet, cubicula absque fraude ingreditor, idque omnino bis facito inter bina sabbata, exploraturus, num probas munditiei gravitatisque speciem referant; libros curiose inspicito, et si justissima suspicio praiverit, ipsa quoque, annuente Prassicle, scrinia et chartas.
Document Search
 
Ask a Question
Name:
Email:
Tel:
Query: