Last Chance to Read
Your Account
Sign In  or  Sign Up
Basket
Your Basket
Your basket is empty
Payment methods accepted on LCTR website
 
 
You are here:   
 

Royal College of St Patrick Maynooth

17/05/1813

Printer / Publisher:  
Volume Number:     Issue Number: 
No Pages: 1
Royal College of St Patrick Maynooth page 1
 
Price for this document  
Royal College of St Patrick Maynooth
Whole document: £1.00
Purchase Options
No options are required for this copy of Royal College of St Patrick Maynooth

Royal College of St Patrick Maynooth

Date of Article: 17/05/1813
Printer / Publisher:  
Address: 
Volume Number:     Issue Number: 
No Pages: 1
Sourced from Dealer? No
Additional information:

Full (unformatted) newspaper text

The following text is a digital copy of this issue in its entirety, but it may not be readable and does not contain any formatting. To view the original copy of this newspaper you can carry out some searches for text within it (to view snapshot images of the original edition) and you can then purchase a page or the whole document using the 'Purchase Options' box above.

39 — 13 — STATUTA COLLEGTI R. CATHOLICI APUD MAYNOOTH.— DUBLIN n, APUP IT. FITZPATRICK, R. C. COLL. TYPOGR. ET BIBLIOP. CI3I0CCCI.—( enclosed in Dr. Dunne's Letter to Mr. Trail.) rCURATORES PATRONI ACADEMliE M ANUTIANiE PRiESIDI, MAGISTRIS, ALUMNIS, DISCIPULIS CUNCTEQUE DOMU1, S. QUUM immortali REGIS beneficio GEORGII OPT. CLEMENTISS. PATRIS PATRIAE I! I. sapientique Senatus Hibernici consilio atque liberalitate instituta jam et ornata sit Manutiae Academia, in qua cives nostras Catholic ® Romanae religionis cultores ad pie- tatem, artesque bonas informari oporteat: quumque nec domus ulla neque civitas salva consistere nedum amplificari possit, nisi Legum saluberrimo contineatur faedere cum Magistratuum officio et integritate: EAS OB RES NOS Curatores vestri et Patroni frequenti ordine lcgitimoque convocati, omuique auctoritate praediti, ut quas leges, jusve doines- ticum, quacve morum instituta jusserimus, quasque leges, quodve jus sustulerimus, vel quibus obrogaverimus, id totumjure quam optimo factum sit, animumque advertentes primis illis legibus vestris multa et ilia maxima defuisse, eique nnice caussas prospieientes, exquisitis sententiis, constitutiones alteras rogaviinus, jussimus, indicimus, antiquo jure sublato, omnique legum, quae prius fuerat, vi depress^, iis dumtaxat servatis, quae soiem1- niter repetituri pro novis et recentibus imponcmus. Nunc ipsas leges cognoscitote, quae ita habent, CAPUT PRIMUM. ft De Familia et Sodalibus Academicis. Primum igitur, Esto familia Academica ex his Personis constans, Pracside, Administris, Professoribus, Tironibus- Magistris, Alumnis. Horum omnium actionibus et officiis distincte et articulatiin recensendis, Legibus demum communibus proponendis tota Juris ratio absolvetur. CAPUT SECUNDUM. De Praside. I. Jam vero quum hoc inconcussum sit, turn denique felicissimum societatis statum obtineri, si Leges per se commodae custodes nactae probos fuerint, postea cives parentes, permagni refert eum nobis contingere legum nostrannn magistratum ac vindicem, qui tantae auctoritati caj/ iendae par futurus esse videatur. Magna igitur pietatis, facilitatis, doctrina; commendatione Praeses deligitor, quippe cujus prtecipuuin sit, per omnes pro- vinciarum ordines dispicere, ut ne quis praescripto muneri minus satisfaciat: cnimvero is : expetendus est, in quem nulla residere possit amoris odiique suspicio; de quo dubitari nequeat, quin unius rei pulcherrimae ambitioni in ista gravissima procuralione inserviat, ordinis nempe cum tcmperantia; is demum, qui bono Religionis reique publicas augendo omnia se consecutum putet. Hie nempe in illis, quas par est Academicos principi suo reddere, honoris et observantiae significationibus, non magis imperii cujusdam commodata insignia, quam propriae virtutis ornamenta recognoscet. II. Praeterea civis esto indigena, imperii Britannici alumnus, annos natus XXX. haud minus, Sacerdotio Presbyter, quique omnis acadeuiicaa doctrinai curriculum expleverit. III. Aeademicis convocatis Praeses omnium gubernator esto. Certamini literarum imperato. Candidatos alumnorum tabulis dignos adscribito. Praemia, non solum quce jam donavimus muneris annui, verum etiam si qua posthac alia, vel insignioris prsestantiae ornamenta constituerimus cuncta solus merentibus dividito.
Document Search
 
Ask a Question
Name:
Email:
Tel:
Query: