Last Chance to Read
Your Account
Sign In  or  Sign Up
Basket
Your Basket
Your basket is empty
Payment methods accepted on LCTR website
 
 
You are here:   
 

Royal College of St Patrick Maynooth

17/05/1813

Printer / Publisher:  
Volume Number:     Issue Number: 
No Pages: 1
Royal College of St Patrick Maynooth page 1
 
Price for this document  
Royal College of St Patrick Maynooth
Whole document: £1.00
Purchase Options
No options are required for this copy of Royal College of St Patrick Maynooth

Royal College of St Patrick Maynooth

Date of Article: 17/05/1813
Printer / Publisher:  
Address: 
Volume Number:     Issue Number: 
No Pages: 1
Sourced from Dealer? No
Additional information:

Full (unformatted) newspaper text

The following text is a digital copy of this issue in its entirety, but it may not be readable and does not contain any formatting. To view the original copy of this newspaper you can carry out some searches for text within it (to view snapshot images of the original edition) and you can then purchase a page or the whole document using the 'Purchase Options' box above.

37 dum est, ne sive cubitum cant, sive lectulo surgant, remotis involucris, quae circum cubilia feruntur, unquam nudati vel seminudi prodeant. Cseterum senior aliquis a p. raeside deputandus vel uti custos cubiculi atque nocturnas quietis, una cum ipsis somnum capiat. Ministrorum, famulorum cubicula, promptuarium, coquinam, aliaque hujusmodi } oca ingiedi neaio ex alumnis audeat. Si quid aliud necessitas suadeat, praesidis Judicio fiat- Tempore quo singuli studiis incumbere debent, caveant, ne per Collegium ultro citioque vagentur, et quando secus necessitas postulet, teneantur licentiam impetrare. Tandem in domesticis officiis et actionibus in colloquis inter se, vel cum externis in lis denique omnibus, quae ad ipsonem pietatis, ac doctnnae institutionem spectabunt, omnes obedientiam Praesidi, aliisque ipsi subjectis ministris religiose exbibeani eosque semper observent, ac reverent^ r et modeste cum iis ubique colloquantur. Ferant patient& r & e ab illis admoneri, vel etiam reprehendi, aut> si quando opus fuerit, prae- varicantes aliqua paena aftici. Secijs autem facientes, et quicunque notabiliter deli- querit, contra bonos mores, pacem et disciplinam Collegii, is e Collegio dimittatur scrvatis servandis. Cuin presbyteratus dignitas tanta sit, et ministerium Apostolicum tam arduum, ut non nisi magnae vinutis, constantiae et fortitudinis homines ad illud exequendum requirat curandum est, ut viri probati, et in omni genere virtutum exercitati ad sacros ordines promoveantur. In memoria igitur revocari oportet, eos qui at] mysticas oves pascendas sese devoverunt, ovium mansuetudinem induere debere; et sicut in cacteris, ita etiam in eo, quod promotionem ad Sacros ordines respicit, se a praeside Collegii gubernari nullo modo repugnare. Sciant ergo nullum esse tempus suscipiendis ordinibus prasfinitum, sed superiorum abitrio omnino reinittendum, qui cos tantuin promoveri jusserint, quos, pro virtutum meritis probatos, maxlmo animarum saluti emolumento futuros sperabunt. Si quos, nondum expleto studiorum curriculo ad Sacros ordines promoveri contingat; hi sedulo admonendi sunt, quod cum erunt Sacerdotes, non minus inde astrictos se intelligant, ad Collegii regulas, legesque Sanctitas observandas quam antea; sed potius ut humilitate, obedientia tam praesidi, quam cajteris administris, et reliquarum virtutum exemplo aliis pra; luceant. Tandem animadvertant, praesidem Alumnis, qui ad proprias Dioeceses erunt profecturi, approbationem atque litteras commendatias illis tantuinmodo concessurum, qui bonum sui specimen in Collegio prajbuerint, quique bonam rem fecerint, neque stulto labore consumpti fuerint. Omnes denique intelligant tanto se aptiores liuic futuros esse Collegio, et ad finem praescriptum consequendum magis idoneos, quanto ad pietatem comparandam alacriores, ad obtemperandum promptiores et ad disciplinarum studia capessenda diligentiores se exbibuerint. Unusquisque igitur Apostoli vocibus obediens qua vocatiotie a Deo vocatus est, in ea Domino pacifiee et alacriter in serviat. jVlutuam omnes inter se curitatem, benevolentiamque in vinculo pacis, nemini dantes ullam offensionem, diligenti studio foveant: modestiam atque humilitatem colant, contentiones et aemulationes vitent quae, cum opera carnis sint, eodem Apostolo testante maximorum saepemalorum causa existunt. iEmulantes igitur charismata meliora, quas in aliis virtutes cernun, eas in semelipsis • exprimere contendant, et eximiae virtutis exempla vicissim sumant; vitia autem, si - quae forte in aliis conspexerint, vitare omnino studeant, et quae sibi in aliis displicent, admittere reformident. 204. K
Document Search
 
Ask a Question
Name:
Email:
Tel:
Query: