Last Chance to Read
Your Account
Sign In  or  Sign Up
Basket
Your Basket
Your basket is empty
Payment methods accepted on LCTR website
 
 
You are here:   
 

Royal College of St Patrick Maynooth

17/05/1813

Printer / Publisher:  
Volume Number:     Issue Number: 
No Pages: 1
Royal College of St Patrick Maynooth page 1
 
Price for this document  
Royal College of St Patrick Maynooth
Whole document: £1.00
Purchase Options
No options are required for this copy of Royal College of St Patrick Maynooth

Royal College of St Patrick Maynooth

Date of Article: 17/05/1813
Printer / Publisher:  
Address: 
Volume Number:     Issue Number: 
No Pages: 1
Sourced from Dealer? No
Additional information:

Full (unformatted) newspaper text

The following text is a digital copy of this issue in its entirety, but it may not be readable and does not contain any formatting. To view the original copy of this newspaper you can carry out some searches for text within it (to view snapshot images of the original edition) and you can then purchase a page or the whole document using the 'Purchase Options' box above.

ST P A T R I C K, M A Y N O O T II. 35 — 12. Bye LAWS and REGULATIONS now in force for the Government and Edu- cation of the Students at MAYNOOTH—( enclosed in Dr. Dunne's Letter to Mr. Trail.) DE PIETATIS DISCI PL INA. Vid. Cap. 14 of printed Statutes. OMNES qui ad ecclesiastica munera obeunda destinari capiunt, ad eain vita? perfec- tionem eontendant, ad quam praecipue vocantur, ecclesia; ministri, qui caeteros ad pietatem et sanctitatem verbo et exemplo allicere atque excitare ex munere tenentur.. Nemo proinde qui in hoc Collegio vivit, muneri huic, sua; et divinae vocation!, atque ho- minum expectation! satisfecisse se putet, nisi divinae plusquam humanae sapiehtiae studiis, eo potissimum tempore, quo degit in Collegio, vacaverit. Idcirco qua; ad pietatis disci- plinam spectant, quaeque in hoc paragrapho observanda proponnntur, non perfunctorie, sed prompto alacuique animo, omnes Alumni acl implere studeant et peragere. Singulis diebus hora statu ta, signo dato et benedicamus Domino audi to, quilibet Deo Gratias re- spondeat, statimquee lectulo assurgat, ac sanctissimo Crucis signo inuiiitus, suis induatur vesfibus, et simul ac fuerit indutus, per hemihorae spatiuin abiuendis manibus, aplando lecto, componendoquecubiculo sedulo incumbat. Se quid supererit temporis, id ad ani- mum oratione prepurandum impendatur. Ad campanula; signum omnes in Capellam conveniant; ibique S. Spiritus imprimis ope implorata, orationein " Domi/ ie Deus omnipotent, & c." quae ad primam in breviario Romano reperiuntur devote recitent, ac insuper, meditationis argumento repetito, per liora; dimidium orantes, ad splendorem aeternac lucis occulos mentis apcriant: quo veluti diurno alimento accepto, et saspius per diem repetito spiritus sagenetur. Mora autem cum dimidio postmodum elapsa, incruento Missae sacrificio omnes pariter re ligiose intersint cui eorundem duo clerici, super pelliceis induti reverenter ministrant. Quotidie ante prandium et caEnam facto signo ordinario in idem sacellum convenientes, genuflexi, peculiari examine conscientias suas excutiant, per octavam horse partem. Denique, priusquam cubitum eant, in idem Sacellum iter urn convrnientes, geirerali examine conscientias excutiant et scrutentur: nec non priviita; ineditationis materiae pro- sequenti die percipiendac incumbant, donee a Preside liabito signo, per Silentium recta ad cubicula pergant. In coenaculo, seu refectorio nemo audent ad mensam disc umbere nisi a preside bene dictione peracta. At veco, nici cogente necessitate atque praeside annuente abesse a communi mensa alumnorum nemini liceat. Facto denique edendi fine, datoque sio- no ab eodem qui praeest, simul omnes assurgant, et ad breviarii praescriptum, immortali et invisibili. Deo debitas Gratias persolvant. Mensa autem durante pcrpetua lectio fiat, ac primo quidem totum Sacrae Scripture legatur caput: reliquum vero temporis impendatur in leetione alicujus libri, qui simul intellectum foveat, atque diirgat voluntatem, ut, quiem cibus praebetur corpori, aliquod etiam tanquam pabulum mentis suppeditet et doctrinae. Praesidis erit libros seligerc qui legantur. Praecipuis anni solemnitatibus, et rursus singulis quindenis diebus, post missani pri- vatam auditam, et sacramentali confessione permissa, Angelorum pane se reficiant Alumni- Singulis autem dominicis, festisque diebus de praccepto, missae soleinni cantandae, et vesperis pariter ad rnodum chori decantaiulis in Capella intersint, veste canonica talari et superpelliceo induti. Cum autem in Ecclesia seu Capella versantur, cogitantis omnes quam terribilis sit locus iste, quoniam verti dormis. Dei est et porta Ccrli, animum diligenter et sensus custodiant, singular! modestia Corpus componant, silentium sanct5 servent, et perfecte in omnibus corde et animo Christo canant gloriam. Dum vero ecclesiasticac functiones in altari exercentur, ad illas opportune animos intendant, ut rituuui ecclesiasticorum notitiam acquirant, et in Sacris erudiantur ecclesiae ceremoniis : quarumrationem ct usum omnes exacte teneant, ut eas, cum a Chori praefectO jussi fuerint, dccore, quantum fieri potest, praestare postmodum valeant. . Denique, certis anni temporibus, ac praesertim cum ad Sacros ordines promovendi sint Alumni spiritualibus exercitiis animum curent, pveparentque ad vias suas in lege Domini dirigeadas.
Document Search
 
Ask a Question
Name:
Email:
Tel:
Query: